60 års jubilæumsudstilling

I maj måned 2004 kunne man se en udstilling på Nyborg Slot om folkedans og den tid, den stammer fra.

Udstillingen var åben hver dag fra kl. 10 til 15, og onsdag den 19. maj var der ekstra god grund til at komme. Da bliver der nemlig i hele åbningstiden levende værksted med kniplerske Karen Marie Iversen fra Tunegarn i Roskilde.

Karen-Marie Iversen knipler.

Forberedelserne til Nyborg Folkedanseres 60-års jubilæum i 2004 havde været undervejs i flere år, og i foråret 2003 blev der nedsat et udvalg, bestående af 3 medlemmer, til at arrangere en jubilæumsudstilling på Nyborg Slot.

Da vi har stiftelsesdag 26. januar, hvor det er vådt og koldt, havde foreningen valgt at afholde festlighederne i maj måned, hvor det er mere behageligt for vores norske venskabsforening fra Sandnes at besøge Nyborg.

Der var meget at tage fat på, f.eks. at finde sponsorer, da vi trods alt havde udgifter i forbindelse med planlægningen.
I den forbindelse var Landsforeningen Danske Folkedanseres initiativpulje så large at støtte med 1500 kr.

Selvfølgelig kunne vi have arbejdet helt på frivilligt basis, men vi fik nu dækket vores udgifter til annoncer, brochurer, kontorartikler og transport af effekter samt vores telefonudgifter.

For at have effekter at udstille bad vi Nyborg Folkedanseres medlemmer om at kigge i skuffer og skabe og komme med idéer og gode forslag; en liste blev sat op på opslagstavlen og folk har løbende kunnet skrive på, hvad de mente var brugbart til en udstilling, som ikke samtidig skulle bruges i forbindelse med vores øvrige jubilæumsfestligheder. Vi fik dragter, løse dragtdele, dragtkuverter m.m., og yderligere krydrede vi med enkelte tidstypiske effekter, skriftligt materiale, billeder, dansebeskrivelser, noder o. lign.

I den forbindelse havde vi allieret os med Nyborg Museum, som udlånte fra deres depot, samt med Lokal Historisk Arkiv, hvorfra vi kunne bruge oplysninger helt fra foreningens start i 1944.
Alle disse puslebrikker var langsomt blevet stykket sammen i løbet af vinteren og arbejdet intensiveredes hen imod åbningsdagen St. Bededag fredag den 7. maj.

Lørdag den 8. maj 2004 kl. 10 kom borgmester Jørn Terndrup og forestod den officielle åbning, og herefter var udstillingen åben hver dag fra kl. 10 til 15 til og med søndag den 23. maj.