Historien

Onsdag d. 26. januar 1944 blev Nyborg Folkedansere stiftet, og i den anledning vil vi gerne fortælle lidt om os selv.

Siden først i 1900-tallet forsvandt de gamle danse mere og mere, og det var der folk, der synes var synd. Derfor opstod der mange danseforeninger rundt om i landet.

Efter nogle forsigtige forsøg sidst på året i 1943, besluttede en kreds af Nyborg-borgere, at starte en folkedanserforening i 1944. Der var krig i landet og man nød at samles om de nationale danse og sange. Der havde bl.a. været arrangeret »gammeldaws-aftener«.

Kogsbølle 1944 – Nyborg Folkedansere fotograferet i Kogsbølle Forsamlingshus i 1944.

Foreningens formålsparagraf som den lyder i dag er sikkert ikke meget forskellig fra den, de vedtog dengang. Nemlig som følger: “Foreningens formål er at samle folk i alle aldre, for at skabe kendskab til gamle folkedanse, sange, spillemandsmusik og egnsdragter, i det omfang foreningen har behov og kapacitet til”.

Nyborg Folkedansere har igennem alle årene været så heldige, at være hjulpet af mange ildsjæle, ikke mindst dygtige danseledere og dygtige musikere. Ingen nævnt ingen glemt.

Parade 1944 – Nyborg Folkedansere stiller op til parade i 1944.

Medlemstallet har svinget en del; der har været store hold af både voksne og børn. Ved starten i 1944 var der omkring 40 medlemmer, og i skrivende stund (2004) er der ca. det samme antal. For børneholdets vedkommende er det desværre ikke så godt for tiden – der er nemlig ikke noget.

Bestyrelserne har selvfølgelig været mange. De har i alle årene været levende interesseret i folkedansens sag, både på Fyn og i hele landet. Utallige sendemandsmøder er omtalte i protokollerne, både i Sammenslutningen af Folkedansere i Fyns Amt og i Landsforeningen.

Nyborg Folkedansere har igennem mange år haft forbindelse til folkedansere i de andre Nordiske lande. Allerede i 1948 prøvede man på at komme i forbindelse med folkedansere i Nyborgs venskabsbyer i Norge og Sverige. Det endte med, at Foreningen Norden, som vi havde bedt om hjælp, meddelte os, at i Mariestad i Sverige, kunne de ikke komme i kontakt med nogen folkedanserforening – der har sikkert ikke været nogen. Men i Norge, nemlig i Sandnes gik det meget bedre. Der var en forening der, men det gik ikke, som man havde håbet. Økonomien kunne ikke hænge sammen. 135 kr. kostede rejsen, og det kunne medlemmerne ikke klare.

En af de første formænd, Christian Mortensen, og danseleder Søren Knudsen.

Senere, sidst i halvfjerdserne, kom der gang i samkvemmet igen, hvor man, igen via Foreningen Norden, kom i kontakt med dansere fra Sandnes, og siden Sandnes Folkedanslag blev etableret i 1981, har vi besøgt hinanden hvert andet eller trejde år.

I Mariestad var der gennem en årrække kontakt med Rörsås Dansgilla, men de kører for tiden på for lavt blus, til at vi kan besøge hinanden.

60 års jubilæum

I 2004 fejrede man altså 60 år med sus i skørterne. Det markeredes på selve dagen kun for foreningens medlemmer, mens den egentlige jubilæumsfest var henlagt til foråret, nærmere bestemt dagene omkring Kristi Himmelfartsdag (20.-23. maj), hvor man har tradition for at have besøg af de nordiske venskabsforeninger.

Jubilæumslegestuen var fredag den 21. maj 2004 i Nyborghallen.

I forbindelse med disse festligheder, var der en udstilling på Nyborg Slot med effekter fra den tid dansene stammer fra og fotos fra foreningens virke. Udstillingen blev åbnet af borgmester Jørn Terndrup lørdag den 8. maj kl. 10 ved en lille reception og var åben hver dag kl. 10 til 15 frem til søndag den 23. maj.


Folkedansen stammer fra ca. 1750 til ca. 1850. Dansen, spillemandsmusikken og dragterne blev brugt af landalmuen, til gilder og når det idet hele taget skulle gå festligt og “fornemt” til. For dragternes vedkommende må man antage, at de originale dragtdele, der findes på vore museer er festdragter. Hverdagstøjet er slidt op.

Musikken og dansene fra dengang er indsamlet og udgivet. Musikken i nodebøger for violin, klarinet og bas, og dansene i beskrivelseshæfter, ordnet således, at de omhandler danse fra en bestemt egn.

Dragterne er kopier af originale, syet i hånden af håndvævede stoffer, i materialer som er så nær de oprindelige, som muligt.

Sangene, vi i Nyborg Folkedansere synger, er fra vor store danske sangskat. Både efter Højskolesangbogen, men også fra Folkedansernes Sangbog.

Danseleder-arbejdet og musikken er hovedhjørnestene i folkedansen. Hvis dette ikke fungerer, er det umuligt at skabe den helhed, der skal til, for at foreningens medlemmer får oplevelsen af, at dans og musik går op i en højere enhed.